O Nama

Aserta d.o.o. je osnovana sa misijom da unapredi okruženje u kome posluju pravna lica u Srbiji, ali i izvan njenih granica. Na talasu digitalizacije i digitalne transformacije fokus svojih aktivnosti usmerili smo na razvoj i implementaciju sistema za upravljanje životnim ciklusom elektronskih dokumenata u organizaciji, ali i sistema za sigurnu razmenu elektronskih dokumenata između pravnih lica.

Bez obzira na veličinu organizacije i kompleksnost zahteva u našem pristupu rukovodimo se principima:

* Lakoće korišćenja i skalabilnosti rešenja
* Jednostavne integracije sa postojećim poslovno-informacionim sistemima koji su u upotrebi
* Usklađenosti sa propisima koji regulišu oblast elektronskog dokumenta i elektronskog poslovanja

U proteklih 7 godina učestvovali smo u rešavanju mnogih izazova sa kojima su se susreli naši klijenti u svom poslovanju, pa su naša rešenja proizvod direktnih potreba poslovne prakse. Spoj iskustva koje imamo na polju upravljanja poslovnim procesima i razvoja softverskih rešenja, garancija je da ćemo svojim klijentima uvek isporučiti rešenje koje je u njihovom najboljem interesu, bez obzira na to da li se ono trenutno nalazi u našem portfoilju usluga ili ne.

Ponosni smo na činjenicu da se među našim klijentima danas nalaze neke od najvećih srpskih kompanija sa kojima smo zajedno rešavali kompleksne poslovne i IT izazove, već dugi niz godina.

Elektronski dokument u fokusu

Osim što se dokazala kao sistem integrator, Aserta je razvila ekspertizu na polju razmene dokumenata potpisanih kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Naše rešenje za elektronsku razmenu dokumenata eDokument PoliSign pušteno je u produkciju 2015. godine kao servis koji omogućava obradu i potpisivanje dokumenata od strane izdavaoca, ali i od strane primaoca dokumenta, nudeći alternativu razmeni papirne dokumentacije što značajno smanjuje troškove poslovanja. Iako, je osnovna namena eDokument Polisign-a optimizacija procesa razmene dokumenata, ponosni smo na činjenicu da svakim novim korisnikom doprinosimo ukupnom smanjenju upotrebe papira u poslovanju.

Od razmene do upravljanja elektronskim dokumentom

Naša prva implementacija DMS sistema datira iz 2017. godine. Koristeći kao prednost činjenicu da se u našem timu nalazi vodeći Alfresco konsultant sa preko 20 godina iskustva, koje uključuje i vođenje Documentum i Alfresco projekata na globalnom nivou, kao i da je naš vodeći biznis analitičar gradio svoje iskustvo i ekspertizu na top management pozicijama najvećih srpskih kompanija, uspevali smo u nameri da svojim klijentima kvalitetne rezultate isporučimo brzo.

Godine 2020. uradili smo roll-out eDMS rešenja u pet kompanija. Sa ciljem da obezbedimo pravo DMS rešenje sektoru finansija, osiguranja i zdravstva koje je orijentisano na DMS rešenja potpuno usaglašena sa EU regulativom ušli smo u partnerstvo sa kompanijom Microkop i usvojili InDoc EDGE rešenje.

Sistem za internu dostavu dokumenata

Digitalizacija sve dublje prožima poslovne procese organizacija, njihovih odnosa sa drugim organizacijama, ali i odnosa sa njenim zaposlenima. Godine 2019. u produkciju smo pustili rešenje eIsplatni litići, platformu koja je poslodavcima omogućila da kadrovsku dokumentaciju u izvorno elektronskom formatu (isplatni listići, rešenja o godišnjim odmorima itd.) bezbedno prosleđuju svojim zaposlenima uz potvrdu o prijemu. Dve godine kasnije, oko 4.000 zaposlenih koristi ovo rešenje, što njihovim poslodavcima omogućava značajne uštede samo u procesu distribucije isplatnih listića i praćenja njihovog statusa.

Elektronski dokument u procesima transporta i isporuke robe

Razvojne aktivnosti Aserte u 2020. i 2021. godini obeležila ja platforma eOtpremnica – rešenje koje omogućava organizacijama koje se bave prometom robe, digitalizaciju kompletne robne dokumentacije (otpremnice, dostavnice, zapisnika o prijemu robe, povratnice, transportnog lista…). Osim kompetenca iz oblasti elektronskog dokumenta, u ovaj proizvod ugrađeni su i višegodišnje iskustvo i znanje iz oblasti logistike u farmaceutskoj industriji. Već 2021. godine naše rešenje je uspešno validirano, upravo u farmaceutskoj industriji čime je postalo jedno od prvih rešenja na ovim prostorima koje omogućava celovito upravljanje životnim ciklusom elektronske otpremnice i ostale dokumentacije koja prati transport i isporuku robe. Posebno smo ponosni na činjenicu da naše rešenje eOtpremnica, uvažava izazove u implementaciji svih učesnika u lancu snabdevanja i nudi udobne scenarije u pogledu njegove implementacije, podržavajući više tehnika elektronskog potpisivanja bez ikakvih ulaganja na strani primaoca elektronske otpremnice.

Sve se računa

Volimo da razmišljamo o sebi kao organizaciji koja ima temeljan pristup kada je u pitanju implementacija rešenja koja unapređuju poslovne procese naših klijenata. Optimizacija poslovanja je zahtevan i kontinuiran proces u kome digitalizacija igra jednu od ključnih uloga. Sama digitalizacija neretko sa sobom nosi izazove koji su povezani sa promenama navika i svakodnevnih rutina zaposlenih što prirodno izaziva otpor. Iz navedenih razloga, često, kada je god priroda projekta takva, savetujemo našim klijentima da u implementaciju uđu postepeno (umesto frontalno) i da prvo digitalizuju manje kompleksne, ali u praksi dokazano efikasne procese. Sukcesivnom digitalizacijom jednog po jednog procesa, organizacija stiče samopouzdanje, a zaposleni “novi komfor” koji, zajedno, otvaraju vrata daljoj optimizaciji poslovanja. Drugim rečima, koliko god sitni koraci na putu digitalizacije poslovanja bili, svaki je jednako značajan – sve se računa!

Aserta

Đorđa Stanojevića 9/45, Novi Beograd
Žiro račun: 160-409920-82
PIB: 108572864
MB: 21026336

Proizvodi

eDokument PoliSign
eIsplatni listići
eDMS
eOtpremnica

Kontakt

Adresa poslovnice: Đorđa Stanojevića 9/45, Novi Beograd
E: office@aserta.rs
E: edokument@aserta.rs

Korisnička podrška:
T: 011/400-2385
E: edokument.podrska@aserta.rs