Šta je?

eDokument Polisign

eDokument PoliSign je sistem za bezbednu i sigurnu razmenu elektronskih dokumenata (u smislu dokumenta koji se može odštampati, potpisati i pročitati ljudskim okom).
eDokument PoliSign se implementira i integriše u Vaš IT sistem u jednom danu! Ovim se izdvaja kao najbrži način da se počnu koristiti prednosti elektronskog izdavanja faktura, knjižnih odobrenja ili elektronskog ugovaranja.

Bezbedna razmena

eDokument Polisign je sistem za sigurnu i bezbednu razmenu dokumenata u elektronskom formatu.

Lakoća integracije

eDokument PoliSign se implementira i integriše u Vaš IT sistem u jednom danu.

Više potpisa

eDokument PoliSign podržava više kvalifikovanih potpisa u procesu (primer obostranog potpisivanja knjižnih pisama, IOS-a…)

Sledljivost dokumenta

Alat koji omogućava punu kontrolu i praćenje statusa izdatog dokumenta u realnom vremenu

Preko 2000 pravnih lica putem eDokument Polisign platforme razmenjuje dokumenta u elektronskom formatu

Koja procesna pitanja rešava

eDokument Polisign?

Sa nekim pitanjima se svakodnevno suočavamo: Koliko finansijskih dokumenata smo izdali? Koliko ih su kupci primili i ko ih je primio? Da li su stigli do prave osobe? Da li je kupac dokument potpisao i poslao nam ga nazad? Da li nam ga šalje poštom ili će ga predati našim komercijalistima, ekspediciji i sl.? Da li je naša interna pošta zakazala, da li je vraćeni dokument u nečijoj fioci?

Odgovor na sva ova pitanja daje eDokument PoliSign sistem.

Puna kontrola nad celim procesom i van granica Vašeg poslovnog sistema!


Naš sistem danas koristi preko 2.000 pravnih lica u svom poslovanju u Srbiji. eDokument PoliSign je, pre svega, udoban sistem za sigurnu razmenu elektronskih dokumenata između pravnih lica. Za razliku od dobro poznatih softverskih rešenja za razmenu mašinski čitljivih podataka između IT sistema (EDI, XML servisi itd.), eDokument Polisign je sistem za razmenu elektronskih dokumenata čitljivih „ljudskom oku“ (fakture, knjižna odobrenja, IOS-i…)

Po čemu se slanje elektronskih dokumenata Polisign sistemom razlikuje od slanja email-om?


Konvencionalni i danas najzastupljeniji medijum za razmenu elektronskih dokumenata je email. Međutim, u poslovnoj praksi, posebno kada su u pitanju finansijska dokumenta, neretko je potrebna informacija da li je druga strana primila dokument koji joj je prosleđen elektronskom poštom i kada. eDokument Polisign kao standardnu funkcionalnost podržava tzv. dokaz o prijemu.

Dokaz o prijemu je (novi) elektronski dokument koji se automatski generiše kada primalac preuzme dokument koji mu je prosleđen kroz eDokument Polisign sistem. Na taj način, pošiljalac nepogrešivo može znati da je primalac preuzeo elektronski dokument koji mu je namanjen, što je karakteristika koja Polisign sistem suštinski razlikuje od elektronske pošte.

Više elektronskih potpisa na jednom dokumentu

Ukoliko primalac dokumenta koristi eDokument Polisign aplikaciju, osim što dokument koji mu je prosleđen može da preuzme, može isti dokument da potpiše svojim kvalifikovanim elektronskim sertifikatom i takav, obostrano potpisani dokument vrati pošiljaocu,

nenapuštajući eDokument Polisign aplikaciju. Ovakva postavka sistema, posebno je pogodna za razmenu dokumenata kao što su knjižna odobrenja, koja pre knjiženja u knjigovodtsvenom sistemu pošiljaoca, moraju biti potpisana od strane primaoca.

Jednostavna implementacija sistema

Kompletan proces postavke i podešavanja eDokument Polisign sistema traje kraće od jednog radnog dana:


U ovom kratkom periodu::
Biće izvršena integracija sa robno-materijalnim ili knjigovodstvenim softverom klijenta, tako da se dokumenta koja se u njima generišu mogu direktno učitati u Polisign aplikaciju bez napuštanja radnog softvera.
Polisign aplikacija biće podešena tako da klijent može koristiti svoj kvalifikovani elektronski sertifikat za potpisivanje dokumenata (pojedinačno i masovno)
Korisnik je obučen za rad u aplikaciji

Izdavanje elektronskih dokumentata (faktura, knjižnih pisama, izvoda otvorenih stavki…) je sada jednostavnije, pouzdanije i sigurnije od izdavanja papirnih dokumenata!

Korisnici eDokument Polisign rešenja

Aserta

Đorđa Stanojevića 9/45, Novi Beograd
Žiro račun: 160-409920-82
PIB: 108572864
MB: 21026336

Proizvodi

eDokument PoliSign
eIsplatni listići
eDMS
eOtpremnica

Kontakt

Adresa poslovnice: Đorđa Stanojevića 9/45, Novi Beograd
E: office@aserta.rs
E: edokument@aserta.rs

Korisnička podrška:
T: 011/400-2385
E: edokument.podrska@aserta.rs