eIsplatni listići je platforma za bezbedno izdavanje, potpisivanje i slanje kadrovske dokumentacije u elektronskom formatu zaposlenima

Automatizacija procesa pripreme dokumenata

Kompletan proces pripreme dokumenata je višestruko ubrzan. Aplikacija bez ljudske interferencije prepoznaje kom zaposlenom je dokument namenjen. Stotine dokumenata se mogu potpisati elektronskim sertifikatom u svega par minuta.

Bezbedna isporuka sa potvrdom o prijemu

Svaki korisnik (zaposleni) je prethodno registrovan u sistemu i poseduje nalog kome pristupa uz pomoć pristupnih parametara.
Svaki dokument koji pregleda ili preuzme automatski generiše potvrdu o prijemu koja je dostupna poslodavcu.

Dokumenta se zaposlenom ne prosleđuju email-om

Email adresa nije preduslov da zaposleni može da pristupi svom nalogu. Sistem eIsplatni listići nije baziran na slanju dokumenata zaposlenom putem email-a već putem platforme namenski razvijane za potrebe bezbednog slanja elektronskih dokumenata.

Rezultati odmah vidljivi

Implementacija u nekoliko dana

eIsplatni listići je rešenje koje se veoma jednostavno integriše sa softverom za obračun zarada ili drugim aplikacijama koje se koriste u ove svrhe. Zahvaljujući tome i uhodanoj proceduri po kojoj Aserta vrši postavku rešenja, kompletna implementacija sistema se može obaviti u svega par dana.

Korisnici rešenja eIsplatni listići

Aserta

Đorđa Stanojevića 9/45, Novi Beograd
Žiro račun: 160-409920-82
PIB: 108572864
MB: 21026336

Proizvodi

eDokument PoliSign
eIsplatni listići
eDMS
eOtpremnica

Kontakt

Adresa poslovnice: Đorđa Stanojevića 9/45, Novi Beograd
E: office@aserta.rs
E: edokument@aserta.rs

Korisnička podrška:
T: 011/400-2385
E: edokument.podrska@aserta.rs