Administriranje baza podataka

“Remote DBA” u Srbiji

Najveći broj poslovnih sistema ima potrebu za administratriranjem baza podataka, ali ne mogu opravdati visoku cenu zapošljavanja DBA. Pritisak na IT menadžere da smanje troškove i ujedno zadrže ili povećaju nivo kvaliteta IT usluga je prisutan na globalnom nivou godinama unazad. Tako se u administriranju baza podataka izdvojio zaseban i već prepoznatljiv tip usluge – “Remote DBA”. Ovo je model koji je firmama koje nemaju potrebu za DBA koji bi radio u punom radnom vremenu omogućio da angažuju visoko specijalizovane stručnjake iz ove oblasti, u meri u kojoj je to njima potrebno.

Aserta doo promoviše ovakav pristup administriranju baza podataka u Srbiji.

Aserta doo nudi DBA usluge u tri osnovna oblika:

 • db360 100   Potpuna DBA usluga
 • db180 100   Dopunska DBA usluga
 • db-to-db   Dodatne usluge

db360 100Potpuna DBA usluga

Ovaj tip usluge je namenjen najpre kompanijama koje nemaju interni DBA tim. Mi postajemo Vaš DBA. Naši stručnjaci će obavljati sve poslove koji su potrebni da bi Vaše baze radile isprvano i bez zastoja i izvršiće sve potrebne radnje da se problemi preduprede na vreme. Osnovne aktivnosti koje se nalaze u paketu Potpune DBA usluge su:

 • 24×7 * nadzor produkcionih baza podataka – provera dostupnosti baze i pratećih servisa
 • 24×7 * nadzor hardvera na serveru baze podataka – disk prostor, zauzetost CPU i memorije, performanse servera koje su relevantne za bazu podataka
 • Preventivni nadzor baza: logovi baze, alokacija prostora i organizacija struktura baze podataka (fajl grupe, data fajlovi, tablespace-ovi, tabele i indexi…)
 • Praćenje performansi baze – cache hit ratio, wait events i drugi pokazatelji performansi rada baze
 • Praćenje i rešavanje problema u tekućem radu: lokovi, procesi koji generišu usporenja u radu sistema i slično
 • Popravljanje kritičnih problema u radu baze nastalih tokom izvršavanja redovnih ili vanrednih poslova
 • Bekap baza podataka – planiranje, implementacija, redovni nadzor i održavanje bekap procedura; validacija ispravnosti i upotrebljivosti bekapa.
 • Pravo na korišćenje specijalizovanog alata za izveštavanje o statusu baza podataka u realnom vremenu, uz generisanje periodičnih istorijskih izveštaja.
 • Izrada specijalizovanih skripti i aplikacija za nadzor i obaveštavanje prema potrebi konkretnog klijenta
 • Instalacija novih “minor release” verzija softvera (patch, bugfix)
 • Konsultacije i podrška u dizajnu i arhitekturi infrastrukture (mreže, storage-a, servera) koja je u skladu sa potrebama konkretnog klijenta i koja je u skladu sa celokupnom vizijom razvoja IT sistema klijenta.
 • Podrška u procesu licenciranja i obnavljanja licenci.

*Nadzor 24×7 ne uključuje fizičko prisustvo čoveka, već se odnosi na nadzor koji obavljaju tehnički sistemi sposobni da prepoznaju nepravilnost u radu.

Vreme odziva – standardno

U osnovnom paketu “Potpune DBA usluge” je uključeno sledeće vreme odziva:

 • Vreme odziva u slučaju nisko kritičnih problema koji ne utiču i ne mogu uticati na ukupnu dostupnost baze je sledeći radni dan (NBD).
 • Vreme odziva za kritične probleme koji utiču ili mogu uticati na dostupnost baze je 6 sati, sa režimom rada 9×5, tj od 8:00 do 17h svakog radnog dana.

Vreme odziva – dodatni paket

Ukoliko je potrebno definisati kraće vreme odziva za visoko kritične sisteme, može se ugovoriti poseban dodatak usluge čija cena zavisi od izabranih ponuđenih opcija:

Radno vreme:

 • 24×7    24:00-00:00 svaki dan
 • 24×6    24:00-00:00 svaki dan sem nedelje i praznika
 • 9×6        8:00-17:00  svaki radni dan i subota
 • 9×5        8:00-17:00  svaki radni dan

Vreme odziva:

 • 6 sati  od prijave / detektovanja incidenta
 • 4 sata od prijave / detektovanja incidenta
 • 2 sata od prijave / detektovanja incidenta
 • 1 sat    od prijave / detektovanja incidenta

Osnovnoi paket Potpune DBA usluge i cena

750 EUR bez uraćunatog PDV, po svakoj bazi podataka koja je u sistemu održavanja.

U paket je uključeno 6 sati besplatnog konsaltinga mesečno.

SLA ugovor se potpisuje na period od 1 godine.

Popust:

2-4 instance baze podataka         15% popust
5-8 instanci baza podataka           20% popust
9+ instanci baza podtaka               25% popust

Preduslovi za pružanje usluge:

Svi klijenti moraju obezbediti VPN pristup do baza podataka koje se održavaju, kao i validan CSI broj za pristup Oracle tehničkoj podršci.

db180 100Dopunska DBA usluga

Ovo je tipična usluga za IT timove koji rade pod velikim pritiskom novih projekata i rokova. Mi postajemo podrška Vašem internom DBA timu. Zajedno pravimo paket posebno definisanih usluga “po meri” za Vas, čime će se na najbolji način uskladiti Vaše potrebe i raspoloživi resursi. Možemo preuzeti neke rutinske vremenski zahtevne poslove kako bi oslobodili interni DBA tim za razvojne projkete, ili pak možemo preuzeti neke delove razvojnih projekata.

 db-to-dbDodatne usluge

Sem naših standardnih usluga DBA podrške, takođe nudimo i širok portfolio DBA usluga kojima se ponuda zaokružuje tako da praktično ne postoji DBA posao koji se ne može izvršiti kroz neki od predloženih modela saradnje. Sledi pregled nekih od dodatnih usluga koje nudimo:

 • Izmene u modelu podataka, izmene objekata u vazi podataka
 • Podrška za operativne sisteme IBM AIX i Linux
 • Projektovanje, dizajn i implementacija disaster recovery rešenja (cluster, standby, failover, dataguard…)
 • Upgrade baze na novu “major release” verziju
 • Održavanje i podrška za razvojne servere
 • Setup i instaliranje nove baze podataka
 • Izrada skripti i aplikacija za potrebe integracije sa drugim IT sistemima. Skripte i aplikacije se nakon toga uključuju u paket redovnog održavanja.
 • Izrada ETL transformacija za potrebe BI projekata i projekata izveštavanja
 • Projektovanje i razvoj datawarehouse baza podataka za potrebe izveštavanja sa transformacijom podataka u model pogodan za izveštavanje
 • razvoj interfejsa za EDI integracije
 • razvoj interfejsa za B2B projekte
 • Podrška projektima upravljanja šifarnicima (Master Data Managament)

Navedene usluge se naplaćuju prema broju utrošenih sati za njihovo izvršavanje. Za poslove koji zahtevaju veći broj utrošenih sati se ugovara cena za izvršen celokupan posao.