Administriranje baza podataka

 

Reference

 

eDokument i eRegistrator

procesi-e-fakture1

 

 db360 100Potpuna DBA usluga 

Mi postajemo Vaš DBA. Naši stručnjaci će obavljati sve poslove koji su potrebni da bi se vaše baze održavale i unapredile.

db180 100Dopunske DBA usluge

Mi postajemo podrška Vašem internom DBA timu, oslobađajući ih za vaše projekte i razvojne izazove. Zajedno pravimo paket posebno definisanih usluga “po meri” za Vas, čime će se na najbolji način uskladiti potrebe poslovnog  sistema sa raspoloživim internim DBA resursima.

 

O nama

e860 -- resenje za el potpisivanje faktura 2430Aserta doo je društvo osnovano 2014 godine u Beogradu, sa ciljem da ponudi usko profilisan skup usluga primenjenih Informacionih tehnologija u Srbiji. Paralelno sa svojim najvažnijim segmentom usluga – administriranje baza podataka, Aserta doo je 2014 pokrenula projekat eDokument koji je inicijativa da se korišćenje elektronskog dokumenta i digitalnog potpisa popularizuje i učini dostupno (tehnološki i finansijski) svim fizičkim i pravnim licima u Srbiji.