Reference

db360 100RHMZ

“Potpuna DBA usluga” –  tip usluge namenjen kompanijama koje nemaju interni DBA tim. Sa ponosom ističemo višegodišnju uspešnu saradnju sa Republičkim hidromoeteorološkim zavodom Srbije.

db180 100

 Delta Holding doo

“Dopunska DBA usluga” – tip usluge primeren sistemima sa velikim i prezauzetim internim IT sektorom. Sa ponosom izdvajamo Delta Holding sa čijim izuzetnim IT timom delimo izazove i uspehe poslednjih godinu dana. Pružamo podršku internom DBA timu u poslovima administriranja više desetina produkcionih Oracle baza podataka na kojima počivaju neki od najzahtevnijih srpskih poslovnih sistema.

db-to-dbAhold Delhaize Srbija doo

“Dodatne usluge” kao pomoć internom IT timu preuzimanjem specifičnih razvojnih projekata. Sa ponosom izdvajamo Delhaize Srbija sa čijim izuzetnim IT timom i visoko kompetentnim internim DBA timom ostvarujemo višegodišnju saradnju na razvoju interfejsa i integraciji sa drugim sistemima.